Naš notranji čarobni svet.

» Že od nekdaj so me zanimala pretekla življenja in spremenjena stanja zavesti. Leta 2010 sem se vpisala v Visoko šolo hipnoze in se seznanila z raznoraznimi indukcijskimi tehnikami in postopki. Veliko smo vadili in preizkušali. Zavedala sem se kako globoko lahko imamo zakoreninjene vzorce in prepričanja, ki nas omejujejo, če se jih ne zavedamo ali sprostimo. Odrska hipnoza me nikoli ni preveč zanimala, zgolj uporaba te v terapevtske namene.

In ker sem se zavedala, da nekatere zadeve kot travme lahko nosimo iz preteklih življenj, sem leta 2011 opravila Šolo regresoterapije v okviru katere smo prednostno uporabljali tehniko hipnoze. Bistvo regresije ni vedenje kdo smo bili ampak kakšne narave je travma oz. čustvo, ki ga je potrebno razrešiti in ga nevede nosimo v sebi.

Skozi prakso sem prišla do spoznanja, da veliko stvari izvira iz našega zgodnjega otroštva, saj so to prepričanja, ki smo jih prevzeli in občutke, ki smo jih kot otroci potlačili, zato v teh seansah nas naš notranji vodnik in Višji jaz velikokrat popeljeta k temu, da najprej spustimo in razrešimo odnos s starši.

Leta 2013 sem opravila začetni tečaj Medijstva (1. stopnje) iz razloga, da bi lahko pripomogla k premagovanju žalosti oseb, ki so izgubile svoje ljubljene. V tem, da bi jaz navezovala stik z dušami, nisem videla svoj potencial, kajti z mojega stališča je resničnih medijev zelo malo. In zato sem se odločila, da žalujoče povedem do preminulih s pomočjo hipnoze, da sami izkusijo in prebudijo to zavedanje, da ljubezen med njimi in preminulimi ostaja.

Ker pa onkraj časa in prostora pravijo da ni linearnega zaporedja dogodkov in se vse dogaja hkrati, lahko preteklo življenje doživimo kot progresijo (preteklo življenje v prihodnosti), kajti ko nekaj sprevidimo, ko se nečesa osvobodimo, se tudi na drugih nivojih naše duše nekaj premakne. Zato ni zanemarljiva trditev, da je najmočnejši trenutek, trenutek ZDAJ, kajti v ZDAJ ustvarjamo, živimo in čutimo, KAJ, pa je odvisno od nas samih!

Skozi večletno prakso sem prišla do tega, da sem v teh seansah s hipnozo začela uporabljati tudi energijski pristop in intuicijo, ter to svojo metodo združevanja mojega znanja leta 2018 poimenovala hipno-energo tretma (HET), kajti to kar počnem ni nikjer naučeno, je plod mojega individualnega dela s klienti, ki so bili in vedno bodo moji največji učitelji.«

Jasmina

KAJ JE REGRESIJA?

Pojem REGRESIJA pomeni vračanje oz. spominjanje. Regresija kot metoda je potovanje v podzavest, kjer ni časa in prostora. S pomočjo te tehnike se lahko vrnemo daleč nazaj v svojo preteklost in do svojega rojstva v tem življenju, v obdobje pred rojstvom in vse do različnih oblik življenj, ki smo jih živeli še pred tem oz. jih živimo, če odmislimo linearni čas.

Regresoterapija pa je ozaveščanje vzrokov določenih težav in njihovo odpravljanje. Izhodiščna ideja je, da je pomembno podoživeti kritično situacijo, ki je kriva za nastanek travme ali bolezni in jo popolnoma ozavestiti in odpraviti njen vpliv na sedanjost. Pri tem ni pomembno ali je vzrok nastal v tem življenju ali v preteklih. Pomembno je le to, da na ta način prekinemo negativne vzorce, ki iz podzavesti vplivajo na današnje življenje. Sprostimo določeno energijo, ki je ujeta v preteklosti.

»Meni osebno se sploh ne zdi pomembno, kdo smo bili v preteklih življenjih, ampak kaj nam je ta izkušnja pustila – sovraštvo, zamero, krivdo, trpljenje, ponižanje, strah, sram, itd. Če tega do sedaj še nismo predelali oz. sprejeli ali se česa naučili, potem zagotovo v tem življenju delujemo po določenih podzavestnih vzorcih, delujemo s takšno frekvenco oz. energijo, ki privablja enako in potem pač v določenih okoliščinah odreagiramo tako kot pač – namreč to smo ustvarili karmično. Dogodkov, ki so se zgodili, ne moremo spremeniti, lahko pa spremenimo (preobrazimo) uničujočo čustveno in zaustavljeno energijo, ki se tam nahaja.«

Karma je zakon akcije in reakcije oz. vzroka in posledice. Človekov značaj, njegove misli in delovanje so lahko posledica reakcij, storjenih v preteklih življenjih. Tako smo v določenih primerih reagirali na določen način, našo reakcijo pospremili z določenimi mislimi in čustvi in ne glede na vrsto čustev, danes pobiramo sadove tega delovanja, pri čemer smo lahko veseli ali žalostni – naša svobodna izbira, ampak ta izbira bo imela znova posledice.

»Torej, za vse, kar počnete ali dobivate, ste popolnoma odgovorni sami. Človek ima točno takšne izkušnje, ki jih potrebuje za svojo duhovno rast, dokler ne osvoji njenih lekcij ali začne delovati drugače.« 

Najbolj znani regresoterapevt je dr. Jan Erik Sigdell. V Šoli regresoterapije na Mednarodni akademiji duhovnih znanosti v Ljubljani, smo se izučili več kombiniranih tehnik. Seznanila sem se tudi z Sigdellovo  tehniko. Pri seansah pa uporabljam tehniko s hipnozo, ki se mi v danem trenutku zdi najbolj primerna za izvedbo.

DILEME MED HIPNOTIČNO in NEHIPNOTIČNO REGRESIJO:

»To je stvar interpretacije.

Ljudje, ki izvajajo tako imenovano nehipnotično regresijo, vedo, da je za uspešno regresijo pri osebi potrebno doseči najmanj alfa stanje. Za njih pojem hipnoza, pomeni, da zavest osebe spi in se po koncu regresije ničesar ne spomni. Ljudje, ki izvajajo hipnotično regresijo, so seznanjeni s hipnozami in za njih pojem hipnoza pomeni že doseženo alfa stanje. Torej pri hipnotični regresiji je zavest osebe ves čas budna, kar omogoča sprotno ozaveščanje prebujenih podzavestnih vsebin – spominov prejšnjih življenj.

Predpogoj izvedbe regresije je doseženo ALFA STANJE – globoka sproščenost, kar pa je že hipnotično stanje! V tem stanju vas lahko vodim, vaša zavest pa je povsem budna, zato ker je seansa učinkovitejša – ker vzroke ozavestite in morebitna čustva sprostite. Naš Višji jaz nam pokaže samo toliko, kolikor je v naše najvišje dobro in potrebno za razrešitev določenega problema. Nobene bojazni ni, da bi spoznali nekaj, kar ne bi zmogli prenesti, še manj pa, da bi ostali kje ujeti – ko odpremo oči, smo tukaj in zdaj.«

KAJ JE HIPNOZA?

S hipnozo induciramo stanje transa, spremenjena stanja zavesti. Stanje transa, alfa stanje, se začne v tistem trenutku, ko za osebo postanejo vsi dogodki v njeni okolici nepomembni, njena koncentracija pa se obrne proti notranjim dogajanjem. To so lahko različne misli v obliki slik, zvokov, občutkov, čutenj, okusov ali vonjev.

V stanju transa je oseba dovzetna za sugestije.

Za uspešno hipnozo je predpogoj, da se s tem strinjate, da sodelujete in da osebi zaupate. Proti vaši lastni volji vas nihče ne more hipnotizirati.

S samo hipnozo še ne odpravimo vzrokov določenih težav. Hipnoza je orodje, ki nam omogoča dostop do podzavesti in do vseh vaših vzorcev, prepričanj, vzrokov določenih težav… kako nato postopati, pa je tisti najnujnejši terapevtski del, ki zahteva pripravo – zato pa ta del poimenujejo hipnoterapija.

Zagotovo obstajajo ljudje, ki težje gredo v hipnozo. Vzroki so lahko različni, med najpogostejšimi so: strah, nezaupanje in stalen nadzor. Če veliko meditirate, potem ste vajeni globoke sproščenosti in je delo z vami lažje in hitrejše. V nasprotnem primeru je pač potreben čas in veliko vaje. Ali boste dosegli hipnotično stanje je odvisno od vas samih in nikoli za to ni odgovoren izvajalec hipnoze.

Cilj hipnoterapije ni, da vas globoko uspava in da pri tem vaša zavest popolnoma zaspi, ker s tem ni uspešne seanse. Vaša zavest je pri vsem tem popolnoma prisotna, vse sliši, občuti ali pa celo vidi, kar ji sporoča podzavest. Določene sugestije si celo zapomni, določenih pa pač ne – kar je povsem normalno. Ko odprete oči, ste povsem izven hipnoze, tako da vas nima kaj skrbeti, da bi ostali hipnotizirani.

Hipnoza je danes že kar pogosto orodje. V VISOKI ŠOLI HIPNOZE (ki sem jo opravljala na Društvo hipnoterapevtov Slovenije) smo se učili različnih metod in pristopov. Vendar vsak posameznik je unikaten in zahteva svojsten pristop. Smisel seanse s hipnozo je medsebojno sodelovanje med izvajalcem in klientom. Klient sam poišče njemu najbolj ustreznega izvajalca in se sam, brez zunanjih pritiskov, odloči za pomoč pri razrešitvi določene situacije.

“Happiness cannot be traveled to, owned, earned or worn. It is the spiritual experience of living every minute with love, grace & gratitude.” – Denis Waitley

 Jasmina